Van alle emotionele blokkades is angst de meest heftige; het werkt in op je hele systeem. Angst is beklemmend en laat diepe sporen na. Angst start met een gedachte zoals ‘ik hoop dat het mij niet overkomt’.

Het kan zich steeds dieper in je systeem ingraven als je die gedachten voedt en laat uitgroeien tot een verhaal. Daardoor zend je uit wat je juist wilt vermijden.

Hoe komt dat?

Het antwoord ligt in de taal van je onbewuste deel. Je onbewuste denkt in beelden en symbolen en negeert woorden als niet/geen/nooit. Ze worden zelfs vertaald in: ik verlang/ik wil/ik wens. En de wet van de aantrekking doet de rest: je haalt naar je toe wat je uitzendt.

Met EMDR-therapie kun je angsten in relatief korte tijd ontkrachten. Daardoor krijgen positieve gedachten, ideeën en overtuigingen meer ruimte en dat ga je dan ook voelen.

Je gevoel is immers de klankkast van je gedachten en met positieve gevoelens trek je positieve ervaringen aan.