Alle verandering vanuit jezelf start met het veranderen van gedachten.

Gedachten over de werkelijkheid kun je veranderen door te kijken vanuit een ander perspectief.

Met name je taalgebruik heeft een grote invloed op je gedachten: welke woorden en zinnen liggen aan de wortels van je gedachten…

Taal is het voertuig van je gedachten.

Als je je taalgebruik verandert, verander je daarmee ook je manier van denken… en daarmee je beleving van de werkelijkheid.