Achter elke blokkade zit een boodschap en de kans een geestelijke onbalans te repareren. Het is essentieel bewust te worden van blokkades en daar iets mee te doen. Maar in de praktijk gebeurt juist het tegenovergestelde. De meeste mensen ontkennen blokkades en mijden het contact daarmee.

Elke blokkade is een kans op verlichting. Want blokkades zijn kansen om je weer heel, vrij en innerlijk tevreden te voelen.  Verzet je dus niet tegen blokkades maar maak er contact mee.

Ontmasker de blokkade en luister naar de boodschap die erachter zit!

EMDR therapie is een sterk gereedschap om je te helpen jou blokkades in korte tijd te ontmaskeren zodat ze zich transformeren tot een gevoel van vrijheid.